Haberler

Ulusal Su Bilgi Sistemi Çalışma Toplantısı

Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilitesi Çalışma Toplantısı

Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilitesi Çalışma Toplantısı, Anitta Otel'de 23-24 Ekim tarihleri arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Çalışma toplantısına 35 kurumdan 80 kişi katıldı.

Açılış konuşması Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan tarafından yapıldı.Karaaslan konuşmasında; Ülkemizde pek çok kurum tarafından üretilmekte olan su kaynaklarına ilişkin verilerin bir sistem dahilinde bulunmadığını, verilerin mükerrer üretildiğini, güncel tutulmadığını, kurumlar arasında su verisinin paylaşılmadığını ve verilerin meta datasının (veri kimliği) bulunmamasından dolayı ulusal ölçekte bir bilgi sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karaaslan, Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) kurma görevinin de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne verildiğini, bu maksatla bütün kurumların verilerini paylaşmakla mükellef olduğunu belirtti. Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) Projesinin ilk aşaması olan fizibilite hazırlamak maksadıyla çalışma toplantısının gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Karaaslan, USBS Fizibilite raporunda kurumlarda toplanan su ile ilgili verilerin doğruluğunu, analizinin nasıl yapıldığının olması gerektiğini kaydetti. 

Ayrıca kurumların hangi ihtiyaca binaen verilerin toplandığının mezkur raporda olması gerektiğini belirten Karaaslan, kurumların su ile alakalı veri tabanlarına karışılmayacağını, ancak USBS diğer kurumların veri tabanlarından veri aktarılırken standardizasyonun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Ulusal Su Bilgi Sisteminin ne olduğu, yapılmak istenen çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla Su Bilgi Sistemi Şube Müdürü İbrahim Gedik tarafından bir sunum yapılarak projenin ülkemiz için taşıdığı önem anlatıldı. Proje yürütücüsü Özgehan Özen tarafından projede şimdiye kadar yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Projede su danışmanı olarak görev yapan Dr. Ufuk Şahin tarafından Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi ve Avrupa Su Çerçeve Direktifi konusunda bir sunum yapıldı.
Envanter ve Tahsis Dairesi Başkan Vekili Mertkan Erdemli ise hazırlanmış bulunan taslak fizibilite raporunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili bütün kurumların davet edildiğini, bilahare bu kurumlara gidilerek gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Erdemli, sürenin kısıtlı olmasından dolayı çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması gerektiği üzerinde durmuş olup tüm katılımcılara katkı ve katılımları için teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Dr. Onur Paşaoğulları; Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) Projesinin ülkemiz için taşıdığı önemden bahsederek Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğünce destek verileceğini belirtti.
Toplantıda ayrıca, E-dönüşüm Türkiye projesine hizmet etmesi ve kurumlar arasında veri paylaşımının sağlanması hedeflenen projenin hayata geçirilmesi için gerekli koşullar tartışıldı.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı olması tasarlanan Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilitesi için hazırlanmış bulunan Taslak Fizibilite Raporları 3 guruba ayrılarak ayrı salonlarda değerlendirildi.
Toplantının kapanış değerlendirmesini yapan Envanter ve Tahsis Dairesi Başkan Vekili Mertkan Erdemli, projenin önemli bir çıktısı olan KYM (Kamu Yönetimi Modernizasyonu) Başbakanlık Eylem Planı hakkında bilgi verildiğini ve bundan sonra da yapılacak çalışmalarda kurumların görüşlerinin alınacağı ifade etti.

Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilitesi Çalışma Toplantısı Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilitesi Çalışma Toplantısı Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilitesi Çalışma Toplantısı

 
arbgzh-CNdaenfrdeelitjakonofaptrues

Panoramik Sanal Tur

360 Derece Sanal Tur (Virtual tour)

Etkinlik Arşivi

Go to top