Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), KVKK’ nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine dair belirli haklar tanınmıştır.
KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı, bu formun çıktısını alıp doldurarak, formun imzalı bir nüshasını;

  • Şahsen başvuru ile,
  • Noter vasıtası ile,
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz

 

Panoramik Sanal Tur

360 Derece Sanal Tur (Virtual tour)

Etkinlik Arşivi

Go to top