Çorum
Rehberi

Çorum Konakları, Han ve Hamamlar

Veli Paşa Konağı

Veli Paşa Konağı Çorum ili Merkezinde Tepecik Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak no. 13’de bulunmakta olup , Veli paşa oğlu Şevket Bey (Eren 1875-02 Haziran 1940) arafından 1923-1924 tarihlerinde yaptırılmıştır. Genel özellikleri ile yapı, Türk evinin ve Çorum’un tarihi evlerinin öne çıkan bir örneğini oluşturmaktadır. Bulunduğu çevrede tarihi dokunun devamı niteliğindedir. Veli Paşa konağı, camisi, caddesi ve sokağı ile bir bütünlük arz eder. Konak iç sofalı (karnıyarık) plan stilindedir, içe dönük olan bahçenin etrafı müştemilat yapılardan vardır. Her iki yönden girişi bulunan konağın, kuzey yönündeki kapısı iki kanatlı ahşap kapı ‘dır, batı yönündeki kapısı ise haremlik ve selamlık olduğu söylenilen iki ayrı kapı bulunmaktadır. Konağın yapısı, Türk Evi ‘nin ve Çorumun tarihi evleri ‘nin yapısındadır. Konak, 2004 yılında Çorum Belediye Başkanlığı tarafından orjinal yapısına uygun şekilde restore edilmiştir.

Veli Paşa Hanı

Çepni Mahallesi’nde yer alan, Yozgat Beylerinden Veli Paşa tarafından yaptırılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2 Muharrem 1283 (1867) ve 23 Muharrem 1303 (1887) tarihli vakfiyelerde hanın yeri ve çevresi tarif edilerek vakıf akrarı atlatılmıştır. 1303 tarifli vakfiyelerde belirtilen akrar 1914 yılında tamamen yanmış, şimdiki han ve müştemilatı vakıfın torunu ve aynı zamanda mütevellisi Şevket bey tarafından eskiye uyularak 1915-16 yıllarında yaptırılmıştır. Velipaşa Hanı, 1000 m2 lik bir alanı kapsamakta olup, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Sadece ön cepheye bakan köşk bölümü üç katlıdır. Gerek planı ve gerekse mimarı açıdan Osmanlı Dönemi hanlarına örnek teşkil eden han, ahşap ve kargir malzeme kullanılarak yapılmıştır. Uzun yıllar otel olarak işletilen handa, 1982 yılında Mimar Bülent ÇETİNOR tarafından çizilen rölöve projesine göre alt kattaki taş avlu etrafında at arabalarının bağlandığı bölüm, depolar ve kahvehaneler bulunmaktaydı. Avlunun iki başındaki ahşap merdivenlerle üst kata çıkılmakta olup, üst katta 35 tane han odası yer almaktaydı. Günümüzde han, market olarak işletilmektedir.

Tacettin Paşa Hamamı

Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından 1487 yılında yaptırılan Paşa Hamamı, Osmanlı hamam mimarisi içerisinde çifte hamam düzeninde yapılmıştır. Kadınlar ve erkekler kısımları birbirlerine simetrik olan hamam günümüze özgün biçimini koruyarak gelmiştir. Soğukluksıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşan Paşa Hamamı’nın her bölümünün üzeri kiremit kaplı kubbelerle örtülmüş ve hamamın duvarları kaba yontma taş ve moloz taşla örülmüştür. Kunduzhan Mahallesi-Çarşı içindeki Paşa Hamamı’nın 2007 yılı Ağustos ayında başlanan restorasyon çalışmaları 2008 yılının Nisan ayında bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.

Katipler Konağı

İlimiz Karakeçili Mah. Alaybey Sokakta yer almakta olan konak, 1878 yılında Abdülhamit Dönemi iç sofalı (karnıyarık) plan tipinde yapılmıştır. İki katlı ve bahçeli olup, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli ve kentsel sit alanı içerisinde yer almaktadır. 1975 yılına kadar mesken olarak kullanılan konak 1995 yılında restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli özel lokanta olarak aynı yıl hizmete açılmıştır. Çorum Mutfağı’na ait yöresel yemeklerin sunulduğu konakta aynı anda 87 kişiye hizmet sunulabilmektedir.

Ali Paşa Hamamı

Erzurum Beyler Beyi Ali Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılmıştır. O tarihten 1943’e kadar vakıflar teşkilatı tarafından işletilmiştir. 1943 yılında vakıflar tarafından satışa çıkarılan hamamı Hüseyin Samsunlu almış ve bu tarihten 2005 yılına kadar Samsunlu ailesi tarafından işletilmiştir. 2005’te hamamın mülkiyeti Prof. Ahmet Samsunlu ve Cavide Soyocak’a geçmiştir. 2005 yılında Ünal Kakaç, Ahmet Ahlatçı ve Kadir Samsunlu’nun kurdukları K.A.S. Turizm A.Ş. Hamamı 22 yıl süre ile kiralayarak işletmesini üstlenmişlerdir. Restorasyonu 24 ayda tamamlanan tarihi hamam 23 Nisan 2008’de hizmete açılmıştır.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Preferred Date and Time Selection

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection