Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), KVKK’ nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine dair belirli haklar tanınmıştır.
KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

  • Şahsen başvuru ile,
  • Noter vasıtası ile,
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletebilirsiniz.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Preferred Date and Time Selection

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection